Beheer onroerend goed

Macobouw Beheer biedt een standaardpakket aan ten behoeve van vastgoedbeheer. De juiste samenstelling hiervan wordt bepaald door het type onroerend goed.

Onderstaand de onderdelen van ons standaardpakket:

Commercieel beheer:

 • •  Promotie activiteiten aansturen, begeleiden en controleren.
 • •  Verhuurcampagnes begeleiden, inclusief advisering.
 • •  Vaststellen van de huurprijzen.
 • •  Huur- en contractonderhandelingen voeren en begeleiden, inclusief advisering.
 • •  Huurcontracten opstellen en begeleiden, inclusief advisering.
 • •  Relatie onderhouden met de huurders, gebruikers en belangenvereniging(en).
 • •  Toezicht houden op juiste naleving van de huurvoorwaarden.
 • •  Vinger aan de pols houden ten aanzien van marktontwikkelingen en trends in relatie met de marktpositie en financiële positie van het vastgoed.
 • •  Opzeggingen van huur afhandelen.

Technisch beheer:

 • •  Inspectie bij mutatie en schade, inclusief rapportage.
 • •  Inspectie bij klachten.
 • •  Periodieke inspecties en preventieve inspecties.
 • •  Klachten over onderhoud afhandelen.
 • •  Jaarbegroting en meerjarenbegroting opstellen.
 • •  Onderhoudsvoorstellen inbrengen.
 • •  Aanvragen van offerten, verstrekken van opdrachten en controle op uitgevoerd onderhoud.
 • •  Ingediende facturen controleren.
 • •  Garantieverplichtingen monitoren en zorg dragen voor de oplevering.
 • •  Onderhoudscontracten afsluiten en marktconform houden.
 • •  Goede uitvoering van de onderhoudscontracten door vakkundig toezicht.

Administratief beheer:

 • •  Incasso van huur en bijbehorende financiële afhandeling.
 • •  Zorgen voor tijdige betaling en voorkomen van achterstanden.
 • •  Huurverhogingen doorvoeren en vastleggen in jaarlijkse rapportage.
 • •  Betalingen verrichten.
 • •  Voorschotten verrekenen en vastleggen, inclusief kosten van diensten en service aangelegenheden.
 • •  Administratie afrekening periodiek verzorgen.
 • •  Huurfacturen versturen.