Organisatie

De platte organisatiestructuur van Macobouw Beheer is ontworpen om een stabiele basis te creëren voor opdrachtgevers en in te spelen op continue veranderingen vanuit de vastgoedmarkt. Deze structuur draagt bij aan een flexibele organisatie.

Accountmanager

De accountmanager is verantwoordelijk voor de commerciële aspecten van het beheer. Zowel de belangen van de opdrachtgever als van de gebruikers van het vastgoed worden door de accountmanager behartigd. De accountmanager is onder andere belast met administratieve werkzaamheden, zoals uitschrijven van vergaderingen, uitvoering en begeleiding van besluiten en onderhouden van contacten met opdrachtgever en gebruikers. Door de benoeming van een vast contactpersoon wordt voor alle vakgebieden en op elk niveau de onderlinge communicatie op een efficiënte wijze gerealiseerd.

Financieel manager

De financieel manager draagt, onder andere, zorg voor debiteuren- en het crediteurenbeheer, de beantwoording van financiële vraagstukken, opstellen van jaarrekeningen en servicekostenafrekeningen.