Visie en doelstelling

Visie

Elk gebouw heeft zijn eigen karakteristieke kenmerken medebepaald door locatie, onderhoudstoestand, functie, gebruiksdoel en gebruikers. Wij stemmen onze werkzaamheden af op deze specifieke kenmerken houden rekening met de beleidsdoelstellingen van de opdrachtgever. Dit uitgangspunt moet de basis vormen voor een duurzaam rendement op vastgoedinvesteringen.

Per complex kan door Macobouw Beheer een beleidsplan worden opgesteld. Op basis van dit plan wordt, in overleg met de opdrachtgever, een meerjarenprognose opgesteld. Macobouw Beheer zorgt ervoor dat de administratie, het onderhoudsplan en de commerciële activiteiten binnen het vastgestelde beleid op een efficiënte en effectieve wijze worden uitgevoerd, waarbij het hoogst mogelijke kwaliteitsniveau wordt nagestreefd.

Doelstelling

  • •  Het optimaal tegemoetkomen aan de wensen van de opdrachtgever en die van de gebruikers;
  • •  Het proactief en flexibel meedenken in de korte en lange termijn filosofie van de opdrachtgever;
  • •  Concentratie op vastgoedmanagement gerelateerde ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt;
  • •  Het landelijk opbouwen van langdurige relaties met opdrachtgevers;
  • •  Het zoeken naar nieuwe oplossingen in het vastgoedmanagement die kwaliteit in zich hebben;
  • •  Laagdrempelig klantcontact.